LÀNG BẰNG B CẦN CHÍNH SÁCH CHUYỂN ĐỔI NGHỀ

Với vị trí địa lý khá ấn tượng mang đặc điểm phân bổ của phong cách quy hoạch, quan điểm sống thời xưa. Dân cư sống tập trung sâu trong làng chiếm khoảng 1/4 diện tích, xung quanh làng gần như được bao phủ toàn bộ diện tích đất nông nghiệp chiếm 3/4 diện tích, mặt còn lại bị cắt bởi dòng sông Tô Lịch. Tuy nhiên, mặt bao phủ bởi diện tích đất nông nghiệp lại là phần tiếp nối phát triển khu đô thị Tây Nam Hồ Linh Đàm tiếp giáp đường Linh Đường nên vị trí này được xem là vị trí đẹp.

Từ năm 2006 UBND thành phố Hà Nội bắt đầu chính thức ban hành Quyết định thực hiện dự án thu hồi đất nông nghiệp để phát triển Khu đô thị Tây Nam hồ Linh Đàm. Quyết định đầu tiên là Quyết định 82/2006/QĐ-UBND và quyết định 83/2006/QĐ-UBND ngày 29/05/2006. Tiếp đó UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3789/QĐ-UB về việc thu hồi đất 166.678,8m2 đất dành để chuyển đổi lao động việc làm khi thu hồi đất nông nghiệp cho địa phương tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Các văn bản trên đều đặt mục tiêu và tiêu chí rõ ràng để Xây dựng bản quy hoạch chi tiết đối với Dự án phát triển Khu đô thị Tây Nam hồ Linh Đàm như sau:

  1. Giúp người dân thực hiện chính sách chuyển đổi lao động việc làm địa phương trong quá trình đô thị hóa.
  2. Giải quyết các vấn đề còn tồn tại do mất can đối chi tiêu về dịch vụ công cộng, hạ tầng xã hội và kỹ thuật của khu vực.
  3. Xây dựng được một khu đô thị mới với đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật gắn kết với khu vực dân cư làng xóm hiện có và các dự án trong khu vực có liên quan.
  4. Khai thác hiệu quả quỹ đất hiện có để đáp ứng được một phần nhu cầu về nhà ở, công trình công cộng phục vụ cho khu vực, huy động được nhiều nguồn vốn cùng tham gia đầu tư xây dựng.
  5. Tạo được một khu đô thị mới khang trang, hiện đại, giải quyết kịp thời các nhu cầu về nhà ở và hạ tầng xã hội cho người dân địa phương.

QUỸ ĐẤT DÀNH CHUYỂN ĐỔI LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM ĐÃ HÌNH THÀNH TẠI PHƯỜNG HOÀNG LIỆT

Đối chiếu với tất cả các mục tiêu và tiêu chí trên cho thấy các hộ dân Bằng B đang bị đặt ngoài dự án phát triển Tây Nam hồ Linh Đàm.

           Thứ nhất: Quỹ đất 166.678,8m2 đất dành để chuyển đổi lao động việc làm khi thu hồi đất nông nghiệp cho địa phương tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội đã bị UBND nhân dân thành phố Hà Nội ban hành văn số 3083/UBND-QHXDGT của UBND thành phố Hà Nội ban hàng ngày 26/04/2012 chấp thuận cơ chế xã hội hóa đầu tư xây dựng khu nhà ở thấp tầng, khu nhà ở tái định cư kết hợp thương mại. Đây là một văn bản vi phạm Quyết định 82/2006/QĐ-UBND và quyết định 83/2006/QĐ-UBND ngày 29/05/2006 và Quyết định số 3789/QĐ-UB về việc thu hồi đất 166.678,8m2 đất dành để chuyển đổi lao động việc làm.

           Thứ hai: Bị áp dụng các chính sách thu hồi đất manh mún

Từ năm 2006 đến năm 2016 các hộ dân cụm Bằng B đã bị thu hồi 7-8 lần với những diện tích chia nhỏ để thực hiện các dự án. Đặc biệt từ năm 2016 UBND thành phố Hà Nội bắt đầu thực hiện giai đoạn 1 trong phân đoạn thu hồi phần đất nông nghiệp của các hộ dân nằm vị trí giáp đường Linh Đường và khu dân cư Bằng B để thực hiện xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất đấu giá quyền sử dụng đất trong Khu đô thị Nam hồ Linh Đàm. Do đó, với hình thức thu hồi đất theo những dự án này sẽ không phải lập bản Quy hoạch với những tiêu chí dành quỹ đất dùng để chuyển đổi lao động việc làm cho các hộ dân khi bị thu hồi đất nông nghiệp như tiêu chí của Quyết định 82/2006/QĐ-UBND và quyết định 83/2006/QĐ-UBND ngày 29/05/2006 và Quyết định số 3789/QĐ-UB.

           Thứ ba: Cụm dân cư Bằng B được bao bọc bởi những các nhân, tổ chức thắng trong các đợt đấu giá quyền sử dụng đất.

Với tiến độ đà phát triển đô thị hóa của xã hội sự thu hẹp của đất nông nghiệp trồng lúa, trồng rau là điều tất yếu. Tương ứng với các dự án các chủ sử dụng đất nông nghiệp sẽ nhận những khoản tiền và mất dần tư liệu sản xuất, xu hướng chi tiêu vào những dịch vụ của các cá nhân, tổ chức mới được hình thành. Điều này sẽ dấn đến nhiều tệ nạn xã hội, sự mất cân bằng cuộc sống. Tạo ra nhiều thách thức, áp lực cho xã hội cụm Bằng B. Mọi tiêu chí của dự án xây dựng Khu đô thị Tây Nam hồ Linh Đàm không gắn liền và áp dụng cho các cụm dân cư Bằng B. Dân Bằng B không được thực hiện chính sách chuyển đổi lao động để phù hợp quá trình đô thị hóa, mất cân đối chi tiêu, khu đô thị không gắn kết với khu vực dân cư làng xóm, lợi ích từ khai thác đất nông nghiệp hiệu quả hơn không giành cho dân Bằng B, tạo ra một khu đô thị khang trang nằm bao trùm và che lấp hết cụm dân Bằng B.

Vì những lý do và tiên lượng này cụm dân Bằng B đang rất cần sự công bằng từ Chủ tịch nước, Thủ tướng chính phủ, UBND thành phố Hà Nội xây dựng những chính sách chuyển đổi lao động, nghề nghiệp cho toàn bộ hộ dân Bằng B trước khi thực hiện các chính sách thu hồi đất nhằm mục đích nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Khi các hộ dân có cơ sở sản xuất, dịch vụ ổn định việc khiếu nại trong thu hồi đất sẽ được giải quyết và hoàn toàn ủng hộ các dự án phát triển.

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *