Góp vốn thành lập doanh nghiệp

A,B,C,D cùng nhau góp vốn lập công ty kinh doanh điện tử máy tính. Họ thỏa thuận cam kết góp vốn như sau :

 _ A góp bằng toàn bộ cơ sở vật chất và hàng hóa nơi định thành lập trụ sở doanh nghiệp. Được các thành viên định giá là 500 triệu.
_B góp 200 triệu 
_ C và D đều góp 150 triệu
Các thành viên nhất trí đặt tên công ty là công ty TNHH V. Thời hạn cam kết góp vốn của các thành viên là ngày 30/9/2015. Công ty nhận Giấy chứng nhận kinh doanh vào 05/09/2015. Đến ngày 30/9/2015 A chuyển giao tài sản và hàng hóa, B và C chuyển tiền vào TK của công ty nhưng D thì không chuyển và cũng không liên lạc được. Ba thành viên còn lại đã họp và quyết định xóa tên D khỏi danh sách thành viên và quyết định giảm vốn điều lệ xuống và phân chia lại tỷ lệ góp vốn. D đã mất tư cách thành viên chưa và việc làm của ABC có hợp pháp hay không ?
Trả lời :
Việc không liên lạc được với D và D vẫn chưa góp tiền có thể D có những lý do riêng và chính đáng. Việc loại bỏ tư cách thành viên của D phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Theo Khoản 2 Điều 48 Luật Doanh n ghiệp 2014 thì “Thành viên phải góp vốn phần vốn góp cho công ty đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp…” và điểm a Khoản 3 Điều 48 Luật này quy định sau thời hạn 90 ngày thì “thành viên chưa góp vốn theo cam kết đương nhiên không còn là thành viên của công ty”. Như vậy, thời hạn góp vốn của D kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đến ngày bị ba thành viên xóa và loại bỏ khỏi danh sách thành viên là chưa hết  việc làm của ABC là không đúng với quy định pháp luật.
ABC muốn D mất tư cách thành viên thì phải chờ hết thời hạn 90 ngày kể từ ngày có Giấy CNĐKKD còn việc muốn giảm vốn điều lệ thì theo Khoản 4 Điều 48 Luật Doanh nghiệp 2014 : “Trường hợp có thành viên chưa góp hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết, công ty phải đăng ký điều chỉnh, vốn điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp của các thành viên bằng số vốn đã góp trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày cuối cùng phải góp vốn đủ phần vốn góp theo khoản 2 Điều này…” Trong thời gian 90 ngày không góp vốn của D nếu có các nghĩa vụ tài chính phát sinh thì D cũng phải chịu trách nhiệm theo đoạn 2 Khoản 4 điều 48 Luật này “ Các thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết phải chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian trước ngày công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ và phần vốn góp của thành viên”.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *