Chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH

A,B,C,D,E góp vốn thành lập công ty TNHH M. Số vốn điều lệ của công ty là 1 tỷ. Trong đó : A là 400 triệu, B góp 350 triệu, C góp 150 triệu, D góp 100 triệu. Sau một thời gian hoạt động, A muốn chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho các thành viên còn lại của công ty và chỉ có thành viên C và D đồng ý mua lại một phần vốn góp là 300 triệu. A chào bán phần vốn góp còn lại cho H và được các thành viên còn lại đồng ý. Vậy tỷ lệ vốn góp mới của các thành viên là bao nhiêu ?

Trả lời:

Vì A không thể rút vốn góp theo quy định tại Khoản 2 Điều 53 của Luật Doanh nghiệp 2014 nên A phải chuyển nhượng vốn góp cho các thành viên trong công ty trước và chuyển nhượng theo tỷ lệ vốn góp của họ trong công ty theo quy định tại điểm a Khoản 1 điều 53 “Phải chào bán phần vốn đó cho các thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty với cùng điều kiện”, phần còn lại mà các thành viên không mua mới được bán ra ngoài cho H.
C và D sẽ tăng tỷ lệ vốn góp của mình sau khi chuyển nhượng như sau :
C =[( 150/250×100%) x300+150]/1000 = 33%
D = [( 100/250 x100%)x300+100]/1000= 22%
B vẫn giữ nguyên phần vốn góp nên tỷ lệ góp vốn không đổi
B = 350/1000 = 35%
H được đồng ý chấp thuận mua 100tr vốn góp nên sẽ trở thành thành viên mới và có tỷ lệ góp vốn như sau :
H = 100/1000 = 10%

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *