Tổ chức thành lập doanh nghiệp

Công ty cổ phần xây dựng Đông Đô ( trụ sở tại Hà Nội ) đầu tư vốn 15 tỷ để thành lập công ty TNHH Đông Đô 2, kinh doanh dịch vụ vận tải (trụ sở tại Hải Phòng). Việc đầu tư thành lập Công ty Đông Đô 2 có hợp pháp không ? 

Trả lời :

Thứ nhất về việc đầu tư vốn của công ty Đông Đô. Theo Điều 18 Luật Doanh nghiệp 2014 “Tổ chức, cá nhân có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật này” trừ trường hợp bị cấm thành lập theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 Luật Doanh nghiệp 2014. Công ty CP XD Đông Đô là tổ chức có tư cách pháp nhân không thuộc trường hợp là tổ chức không được phép thành lập doanh nghiệp.

Thứ hai, về việc thành lập công ty TNHH Đông Đô 2, Theo Khoản 1 Điều 73 Luật Doanh nghiệp 2014 : “1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.
2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.”
Như vậy, Công ty TNHH Đông Đô 2 thuộc loại hình Công ty TNHH một thành viên do tổ chức là Công ty CP XD Đông Đô thành lập là hoàn toàn hợp pháp.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *