Cá nhân muốn thành lập doanh nghiệp

Bà Hoa muốn tự mình bỏ vốn 500 triệu đồng để kinh doanh lĩnh vực chế biến nông sản, bà muốn chọn loại hình doanh nghiệp có trách nhiệm hữu hạn
Vậy những điều kiện thân nhân để bà Hoa có thể thành lập doanh nghiệp ?
Tư vấn cho Bà Hoa có thể lựa chọn loại hình doanh nghiệp nào ?
Phải làm thủ tục đầu tư, thủ tục thành lập doanh nghiệp như thế nào ?
Doanh nghiệp của bà Hoa sẽ đc những ưu đãi nào ?

Trả lời: 

• Điều kiện thân nhân để bà Hoa có thể thành lập doanh nghiệp là bà Hoa không thuộc vào khoản 2 Điều 18 Luật Doanh nghiệp 2014 : “Tổ chức, cá nhân sau đây không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam:

+ Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;
+ Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;
+ Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp;
+ Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;
+ Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; tổ chức không có tư cách pháp nhân;
+ Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định, liên quan đến kinh doanh theo quyết định của Tòa án; các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản, phòng, chống tham nhũng;
Trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh có yêu cầu, người đăng ký thành lập doanh nghiệp phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh.”
• Tư vấn về loại hình doanh nghiệp
Vì bà Hoa tự mình bỏ vốn và muốn chọn loại hình doanh nghiệp có trách nhiệm hữu hạn nên bà Hoa có thể lựa chọn loại hình doanh nghiệp là Công ty TNHH 1 thành viên vì theo Khoản 1 Điều 73 thì : “Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.” 
Bà Hoa không thể lựa chọn loại hình DNTN vì loại hình này có trách nhiệm vô hạn, bà không thể lựa chọn loại hình Công ty CP và TNHH 2 TV trở lên vì bà muốn tự mình kinh doanh nên không đủ số thành viên tối thiểu theo luật định.
• Thủ tục đầu tư :
Theo khoản 2 Điều 36 Luật Đầu tư 2014 : “2. Các trường hợp không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: a) Dự án đầu tư của nhà đầu tư trong nước…”
Theo Khoản 15 Điều 3 Luật Đầu tư 2014 : “Nhà đầu tư trong nước là cá nhân có quốc tịch Việt Nam, tổ chức kinh tế không có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông.”
Như vậy, Bà Hoa không phải làm thủ tục xin giấy chứng nhận đầu tư.
• Thủ tục doanh nghiệp
Bà Hoa phải làm làm thủ tục đăng ký kinh doanh để thành lập doanh nghiệp
Theo Điều 23 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về Đăng ký kinh doanh (Có hiệu lực từ ngày 1/11/2015) quy định về Hồ sơ đăng ký kinh doanh nghiệp với doanh nghiệp TNHH 1 thành viên như sau :
“1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
2. Điều lệ công ty.
3. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 78 Luật Doanh nghiệp.
Danh sách người đại diện theo ủy quyền và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của từng đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 78 Luật Doanh nghiệp.
4. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:
a) Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân;
b) Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước);
c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và cácvăn bản hướng dẫn thi hành.
5. Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức.
Hồ sơ đăng ký kinh doanh sẽ được nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở theo quy định tại Điều 27 Luật Doanh nghiệp 2014.”
• Những ưu đãi mà bà Hoa được hưởng như sau :
Theo điểm e Khoản 1 Điều 16 Luật Đầu tư 2014 “Nuôi trồng, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản; trồng và bảo vệ rừng; làm muối; khai thác hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá; sản xuất giống cây trồng, giống vật nuôi, sản phẩm công nghệ sinh học…” là ngành nghề ưu đãi đầu tư
Theo Khoản 3 Điều 15 Luật Đầu tư 2014 : “ Ưu đãi đầu tư được áp dụng đối với dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở rộng. Mức ưu đãi cụ thể đối với từng loại ưu đãi đầu tư được áp dụng theo quy định của pháp luật về thuế và pháp luật về đất đai”
Như vậy, việc bà Hoa đầu tư kinh doanh chế biến nông sản nên bà Hoa sẽ được nhận ưu đãi. Hình thức ưu đãi mà bà Hoa có thể được nhận quy định tại Khoản 1 Điều 15 Luật Đầu tư 2014 : “1. Hình thức áp dụng ưu đãi đầu tư:
a) Áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường có thời hạn hoặc toàn bộ thời gian thực hiện dự án đầu tư; miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp;
b) Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định; nguyên liệu, vật tư, linh kiện để thực hiện dự án đầu tư;
c) Miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất”

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *